Bölgemizde yer alan firmalarımızın TÜBİTAK, KOSGEB ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan destekler ile her zaman yanındayız.
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEP)
ARDEB; üniversitelerden,kamu kuruluşlarından ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir.
TÜBİTAK Hızlı Destek Programları
TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı AR-GE faaliyetlerini desteklemektedir.
TÜBİTAK Hızlı Destek Programları
1001 TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı
Amaç
Yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan özgün araştırma projelerini desteklemektir.
Kimler Başvurabilir
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluçun kadrolu personeli olmalıdır.Proje ekibinde yer alacak yürütücü araştırmacı:
Üniversite personeliyse, doktora/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık derecesine (egitim ve araçtırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır. Kamu kuruluçu veya özel kuruluçlarda çalışıyorsa, en az dört yıllık üniversite lisans egitimi almış olmalıdır.
Projedeki katkı oranı %10 ve üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Yurtdışından araştırmacı davet edilebilmektedir.
Proje Bütçesi
Proje destek üst limiti toplam 360.000 TL'dir.
Proje Destek Süresi
Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.
Proje Destek Oranı
Bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 10.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.
Proje yürütücüsüne aylık 1.500 TL, araştırmacıya aylık 750 TL, danışmana yıllık 1500 TL’ye kadar Proje Teşvik Ikramiyesi (PTI) ödenmektedir.
Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için, 10.000 TL’ye kadar destek verilebilmektedir.
1002 TÜBİTAK Hızlı Destek Programı
Amaç
Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerini desteklemektir.
Kimler Başvurabilir?

Proje yürütücülerinin üniversitelerde, araştırma hastanelerinde veya araştırma enstitülerinde kadrolu olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı üniversite personeliyse, doktora/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık derecesine (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır).

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrencileri ile BIDEB 2218 ve 2232 bursiyerleri bu program kapsamında yürütücü veya araştırmacı olabilirler.

Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışan, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olanlar araştırmacı olabilirler.

Projedeki katkı oranı %10 ve üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

Proje Bütçesi
Proje destek üst limiti 30.000 TL'dir
Proje Bütçesi
Proje destek üst limiti 30.000 TL'dir
Tübitak Hızlı Destek Programları
1003 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı
Amaç
Öncelikli alanlarda, sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan AR-GE projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir?
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır.
Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı:
Üniversite personeliyse, doktora/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık derecesine (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır.
Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışan, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olanlar araştırmacı olabilirler.
Proje yürütücüsü mesaisinin en az %40'ını projeye ayırmalıdır.
Projedeki katkı oranı %10 ve üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Proje Bütçesi
Küçük ölçekli Projeler 500.000 Orta Ölçekli Projeler 1.000.000 Büyük ölçekli Projeler 2.500.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.
Proje Süresi
Küçük ölçekli projelere 2? aya kadar, orta ve büyük ölçekli projelere 36 aya kadar destek verilmektedir.
Tübitak Hızlı Destek Programları
1005 TÜBİTAK Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Amaç
Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak, rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/ yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme projelerini desteklemektir.
Kimler Başvurabilir
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır.
Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmalıdır.
Projedeki katkı oranı %10 ve üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Yurtdışından araştırmacı davet edilebilmektedir.
Proje Bütçesi
Proje destek üst limiti 200.000 TL’dir.
Proje Destek Süresi
Destekleme süresi proje bazında en fazla 18 aydır.
Tübitak Hızlı Destek Programları
1007 TÜBİTAK Kamu Kurunları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
Amaç
Kamu kurumlarının AR-GE ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemektir.
Kimler Başvurabilir?
Uygulamaya yönelik sonuç odaklı projeler desteklenmektedir.
Proje Destek Süresi
Destekleme süresi proje bazında en fazla 48 aydır.
Tübitak Hızlı Destek Programları
3001 TÜBİTAK Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı
Amaç
AR-GE projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını saglamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan araştırmacıların sunacakları AR-GE projelerini desteklemektir.
Kimler Başvurabilir?
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır.
Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı:
Üniversite personeliyse, doktora/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık derecesine (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır.
Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışan, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olanlar araştırmacı olabilirler.
Projedeki katkı oranı %10 ve üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almış kişiler bu programa yürütücü olarak başvuramazlar, ancak araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.
Proje Bütçesi
Proje destek üst limiti toplam 360.000 TL'dir.
Proje Süresi
Destekleme süresi proje bazında en fazla 24 aydır.
Tübitak Hızlı Destek Programları
3501 TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı (KARİYER)
Amaç
Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının bilimsel çalışmalarını desteklemektir.
Kimler Başvurabilir?
Proje yürütücüsü; Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır.
Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmamalıdır.
Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmamalıdır.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de yerleşik olan bir kurum/kuruluşta kadrolu olarak çalışılmalıdır.
Projedeki katkı oranı %10 ve üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
1501 TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı
Amaç
Ülkemiz sanayine kurumsal AR-GE yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için, Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların AR-GE ve yenilikçi projelerini desteklemektir.
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.
Proje Bütçesi
Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Proje Destek Süresi
Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.
Proje Destek Oranı
Destek oranı minumum %40, maksimum %60 olacak şekilde, AR-GE nitelikli proje harcamaları için hibe destek verilir.
Tübitak Hızlı Destek Programları
1503 TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı
Amaç
Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası “Proje Pazarı” etkinliklerini desteklemektir.
Kimler Başvurabilir?
En az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.
Destek Özellikleri
Destek Özellikleri
Etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda hibe destek tutarı 30.000 TL
Tübitak Hızlı Destek Programları
1505 TÜBİTAK Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı
Amaç
Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir?
Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler veya büyük ölçekli kuruluşlar (müşteri kuruluş olarak) ile anlaşma sağlayan üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da AR-GE yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri (yürütücü kuruluş olarak) ortak başvuru yapabilmektedir.
Proje Bütçesi
Proje üst sınırı 1.000.000 TL’dir.
Proje Süresi
Proje süresi 24 aydır.
Proje Destek Oranları
Müşteri kuruluşun KOBİ olması durumunda destek oranı %75’dir.
Müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek oranı %60’dır.
Tübitak Hızlı Destek Programları
1507 TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı
Amaç
KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ’lerin ilk 5 projesine destek sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir?
Tüm KOBİ’ler
Proje Bütçesi
Proje bütçe üst sınırı 500.000 TL’dir.
Proje Süresi
Proje süresi 18 aydır.
Proje Destek Oranları
Proje destek oranı %75’dir.
Tübitak Hızlı Destek Programları
1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı
Amaç
KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ’lerin ilk 5 projesine destek sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir?
Tüm KOBİ’ler
Proje Bütçesi
Proje bütçe üst sınırı 500.000 TL’dir.
Proje Süresi
Proje süresi 18 aydır.
Proje Destek Oranları
Proje destek oranı %75’dir.
Tübitak Hızlı Destek Programları
1512 TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Amaç
Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, kuracakları AR-GE potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektir.
Tüm KOBİ’ler
Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir şirkette ortaklığı bulunmayan,
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyeti üzerinden 10 yıl geçmemiş
Bir yıl içerisinde lisans mezunu olabilecek
Yüksek Lisans ve Doktorada halihazırda öğrenci olan herkes başvurabilir.
Proje Süresi
Proje süresi 18 aydır.
Proje Destek Oranı
Proje destek oranı 150.00 TL’dir.
Tübitak Hızlı Destek Programları
Tübitak Hızlı Destek Programları
1513 TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
Amaç
Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’ni desteklemektir.
Kimler Başvurabilir?
Programa başvuru yapabilecek kuruluşlar arasında üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır.
Proje Bütçesi
Proje bütçesi her bir TTO için 1.000.000 TL’dir.
Proje Süresi
Proje süresi proje bazında 5 yıldır.
Bu süre en fazla 5 yıl daha uzatılabilir.
Proje Destek Oranı
Proje destek oranı ilk 5 yıl için %80’dir.
Proje destek oranı ikinci 5 yıl için %60’dır.evet
Tübitak Hızlı Destek Programları
1514 TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destek Programı
Amaç
Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’ni desteklemektir.
Kimler Başvurabilir?
Programa başvuru yapabilecek kuruluşlar arasında üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır.
Proje Bütçesi
Proje bütçesi her bir TTO için 1.000.000 TL’dir.
Proje Süresi
Proje süresi proje bazında 5 yıldır.
Bu süre en fazla 5 yıl daha uzatılabilir.
Proje Destek Oranı
Proje destek oranı ilk 5 yıl için %80’dir.
Proje destek oranı ikinci 5 yıl için %60’dır.evet
Tübitak Hızlı Destek Programları
1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
Amaç
Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması hedeflenmektedir.
Kimler Başvurabilir?
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından TÜRKPATENT’e yapılan ulusal patent başvurularının, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvurularının ve PCT başvuruları sonrasında EPO, JPO, KIPO, SIPO veya USPTO nezdindeki ülke giriş, inceleme raporu ve tescil süreçlerinin hibe (geri ödemesiz) olarak desteklenmesi ve ödül verilmesini süreçleri desteklenir.
Proje Bütçesi
1.Destek Programı kapsamında her bir Ulusal Patent başvurusuna aşağıdaki hibe destekler sağlanır:
 • Bir (1) adet Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği,
 • Bir (1) adet Ulusal Patent Başvurusu İnceleme Raporu Desteği,
 • Patent Başvurusunda Vekil kullanılması durumunda Patent Başvurusu Vekil Desteği.
2.Ulusal Patent Başvurusunun, patent belgesine dönüşmesi durumunda başvuru sahibine
 • Ulusal Patent Tescil Ödülü ve vekil kullanılması durumunda Vekile, Patent Tescil Vekil Ödülü verilir.
3. Destek Programı kapsamında Uluslararası Patent başvurularına; aşağıdaki hibe destekler sağlanır.
 • Uluslararası Patent Başvuru Desteği,
 • Uluslararası İnceleme Raporu Desteği.
4.Uluslararası patent başvurusunun EPO, JPO, SIPO, KIPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca Uluslararası Patent Tescil Ödülü verilir.
5.Ulusal Patent Başvurusu Desteğinden yararlanan başvuru sahibi, aynı patent ailesindeki uluslararası patent başvuruları için bir (1) adet Uluslararası Patent Başvuru Desteği ve Uluslararası İnceleme Raporu Desteklerinden faydalanabilir.
6.Bu destek programı kapsamında faydalı model başvurularına dönüşen patent başvurularının Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği sonrasındaki süreçlerine herhangi bir destek sağlanmaz.
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
Amaç
Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.
Kimler Alabilir?
Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.
Proje Süresi
Proje süresi 24 aya kadar olan firmalar yararlanabilir.
Proje Desteği
Geri ödemesiz Destekler 50.000 TL
Geri ödemeli destekler 100.000 TL
KOSGEB Genel Destek Programı
Amaç
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
Kimler Alabilir?
Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.
Kimler Alabilir?
KOBİ işletmeleri bu desteği alabilmektedir.
Proje Süresi
Proje süresi 36 aydır.
Proje Desteği
Proje desteği 470.000 TL’ye kadar verilebilmektedir.
KOSGEB İş Birliği Destek Programı
Amaç
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Kimler Alabilir?
Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.
Proje Süresi
Proje süresi 24 ay’dır
Proje Desteği
Proje desteği 1.500.000 TL’ye kadar verilebilmektedir.
KOSGEB AR-GE, İnovasyon Destek Programı
Amaç
AR-GE ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
Kimler Alabilir?
Küçük ve orta ölçekli işletmeler
Proje Desteği
Proje desteği 1.500.000 TL’ye kadar verilebilmektedir.
KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
Amaç
Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Kimler Alabilir?
Küçük ve orta ölçekli işletmeler
Proje Süresi
Proje Süresi 36 aydır. Proje Desteği
Proje desteği 1.000.000 TL’ye kadar verilebilmektedir.
KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Amaç
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
Kimler Alabilir?
AR-GE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin, Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.
Proje Desteği
Proje desteği 1.500.000 TL’ye kadar verilebilmektedir.
KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Amaç
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
Kimler Alabilir?
AR-GE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin, Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.
Proje Desteği
Proje desteği 1.500.000 TL’ye kadar verilebilmektedir.
KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Amaç
Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.
Kimler Alabilir?
İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
Prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.
Proje Desteği
Proje desteği 1.500.000 TL’ye kadar verilebilmektedir.
KOSGEB TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
Amaç
Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, AR-GE ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.
Proje Süresi
Proje süresi en fazla 12 ay’dır.
Proje Desteği
Proje destek üst limiti 150.000 TL’dır.
KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
Amaç
İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.
Proje Süresi
Proje süresi en fazla 36 ay’dır.
Proje Desteği
Proje destek üst limiti 5.000.000 TL’dır.
KOSGEB Kredi Faiz Desteği
Amaç
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,
 • Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
 • Finansman sorunlarının çözümü,
 • İstihdam yaratmaları,
 • Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

Kimler Alabilir ?
Küçük ve orta ölçekli işletmeler.
Proje Süresi
Proje süresi en fazla 48 ay’dır.
Proje Desteği
Proje destek üst limiti 300.000 TL’dır.
KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri
Amaç
KOSGEB bünyesinde ürün kalitesini geliştirmeye yönelik 12 metal ve plastik/kauçuk laboratuvarı hizmeti verilmektedir.
Proje Desteği
%50 oranında destek.
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
Amaç
Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.
Yatırım Destekleri
Amaç
Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve ortayüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.
Kimler Alabilir?
Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;
Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Dernekler ve vakıflar
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri faydalanabilir.
E-Ticaret Harcamalarım Desteklensin
Amaç
E-ticaret sitelerindeki üyelik giderlerinin karşılanması.
Proje Süresi
3 yıla kadar destek.
Proje Desteği
Masrafların %80’si, 2.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.
Sertifikasyon,Test ve Analiz Giderlerim Desteklensin
Amaç
Küresel firmalara mal satmak için gerekli üretim standartlarının karşılanması amacıyla destek.
Proje Desteği
Masrafların %50’si, 1.000.000 TL’ye kadar.
Danışmanlık Giderlerim Desteklensin
Amaç
Küresel firmalara mal satmak için gerekli üretim standartlarının karşılanması amacıyla destek.
Proje Desteği
Masrafların %50’si, 1.000.000 TL’ye kadar.
Yazılım Giderlerim Desteklensin
Amaç
Küresel firmalara mal satmak için gerekli üretim standartlarının karşılanması amacıyla destek.
Proje Desteği
Masrafların %50’si, 1.000.000 TL’ye kadar.
Makine Giderlerim Desteklensin
Amaç
Küresel firmalara mal satmak için gerekli üretim standartlarının karşılanması amacıyla destek.
Proje Desteği
Masrafların %50’si, 1.000.000 TL’ye kadar.
Web Sitesi Üyeliğine İlişkin Giderlerim Desteklensin
Amaç
Ürün geliştirme kapasitesini artırmak, ürünleri farklılaştırmak ve tasarım değeri yüksek ürünler üretebilmek adına geliştirilecek projeler için destek verilir.
Proje Süresi
3 yıla kadar destek alınabilinir.

Proje Desteği
Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının %50’si 1.000.000 ABD Dolarına kadar,
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının %50’si, 250.000 ABD Dolarına kadar,
Tasarımcının proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat masrafları ve web sitesi üyeliklerinin %50’si, 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
İş Seyahati Giderlerim Desteklensin
Amaç
Ürün geliştirme kapasitesini artırmak, ürünleri farklılaştırmak ve tasarım değeri yüksek ürünler üretebilmek adına geliştirilecek projeler için destek verilir.
Proje Süresi
3 yıla kadar destek alınabilinir.

Proje Desteği
Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının %50’si 1.000.000 ABD Dolarına kadar,
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının %50’si, 250.000 ABD Dolarına kadar,
Tasarımcının proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat masrafları ve web sitesi üyeliklerinin %50’si, 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Makine – Yazılım Giderlerim Desteklensin
Amaç
Ürün geliştirme kapasitesini artırmak, ürünleri farklılaştırmak ve tasarım değeri yüksek ürünler üretebilmek adına geliştirilecek projeler için destek verilir.
Proje Süresi
3 yıla kadar destek alınabilinir.

Proje Desteği
Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının %50’si 1.000.000 ABD Dolarına kadar,
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının %50’si, 250.000 ABD Dolarına kadar,
Tasarımcının proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat masrafları ve web sitesi üyeliklerinin %50’si, 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Ürün Tasarımcısı-Mühendis İstihdam Giderlerim Desteklensin
Amaç
Ürün geliştirme kapasitesini artırmak, ürünleri farklılaştırmak ve tasarım değeri yüksek ürünler üretebilmek adına geliştirilecek projeler için destek verilir.
Proje Süresi
3 yıla kadar destek alınabilinir.

Proje Desteği
Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının %50’si 1.000.000 ABD Dolarına kadar,
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının %50’si, 250.000 ABD Dolarına kadar,
Tasarımcının proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat masrafları ve web sitesi üyeliklerinin %50’si, 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Alım Heyeti
Amaç
Alım heyeti masrafların karşılanması.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışındaki şirketler.
Proje Desteği
Yurt dışından gelecek müşterilerin masraflarının %50’sinin karşılanması.
Sektörel Ticaret Heyeti
Amaç
Sektörel ticaret heyetine katılarak yapacağın masrafların karşılanması.
Proje Desteği
Şirketten heyete katılan iki kişinin masraflarının %50’si karşılanır.
Heyette ise %60 karşılanır.
Ur-Ge Desteği
Amaç
Sektöre göre 5 yıl sürecek UR-GE projelerinin faaliyet masraflarının %75’ininin karşılanması.
Projeler kapsamında ilk olarak ihtiyaç analizi yapılır ve rekabet gücü kazanmak için yapılması gerekenlerle ihracat yapabileceğin pazarlar işin uzmanları tarafından tespit edilir.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışında bütün şirketler alabilir.
EXIMBANK
Amaç
Yurt dışındaki müşterilerin ürünlerini alabilmeleri için müşterilere verilen uygun koşullardaki kredi desteği. Hiçbir ilave belge istemeksizin, müşteri ile Eximbank’a başvurularak alınabilinir.
Tarım Test ve Analizlerim Desteklensin
Amaç
Standartlar, can güvenliği ve kaliteye ilişkin belgelerinin yanı sıra tarım test ve analizler için yapılacak harcamalara destek.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışında bütün şirketler alabilir.
Proje Desteği
Harcamaların %50’si, yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar destek.
İhracat İçin Zorunlu Kalite ve Güvenlik Belgelerim Desteklensin
Amaç
Standartlar, can güvenliği ve kaliteye ilişkin belgelerinin yanı sıra tarım test ve analizler için yapılacak harcamalara destek.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışında bütün şirketler alabilir.
Proje Desteği
Harcamaların %50’si, yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar destek.
Can Güvenliğine Uygunluk
Amaç
Standartlar, can güvenliği ve kaliteye ilişkin belgelerinin yanı sıra tarım test ve analizler için yapılacak harcamalara destek.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışında bütün şirketler alabilir.
Proje Desteği
Harcamaların %50’si, yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar destek.
Standartlara Uygunluğum Test Edilsin
Amaç
Standartlar, can güvenliği ve kaliteye ilişkin belgelerinin yanı sıra tarım test ve analizler için yapılacak harcamalara destek.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışında bütün şirketler alabilir.
Proje Desteği
Harcamaların %50’si, yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar destek.
Yurt İçi Fuar Desteği
Amaç
Ülkemizdeki sektörel ve uluslararası nitelikteki fuarlara katılma masraflarını karşılar.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışında,
Üretici ise ya da üretici ile pazarlama sözleşmesine sahip olan.
Proje Desteği
Fuar başına 30.000 TL’ye kadar destek.
Satış Kuralları ve Uygulamalarını Öğrenmek İstiyorum
Amaç
Müşterilerin ve pazarın hakkında yapacağın rapor harcamalarını kapsar.
Proje Desteği
Harcamaların %60'ını 200.000 ABD Dolarına kadar karşılar. Her yıl bu bütçe yenilenir.
Markamın Bilinirliğini Ölçmek İstiyorum
Amaç
Müşterilerin ve pazarın hakkında yapacağın rapor harcamalarını kapsar.
Proje Desteği
Harcamaların %60'ını 200.000 ABD Dolarına kadar karşılar. Her yıl bu bütçe yenilenir.
Müşterimi ve Rakiplerimi Tanımak İstiyorum
Amaç
Müşterilerin ve pazarın hakkında yapacağın rapor harcamalarını kapsar.
Proje Desteği
Harcamaların %60'ını 200.000 ABD Dolarına kadar karşılar. Her yıl bu bütçe yenilenir.
Marka Tescil Desteği
Amaç
Yurt dışında markayı tescil ettirme masraflarını kapsar.
Kimler Alabilir?
Türkiye’de tescillenmiş bir marka var ise.
Proje Desteği
4 yıl boyunca %50 masraf karşılaması 50.000 ABD Dolarına kadar.
Reklam Desteği
Amaç
Türkiye’de üretilen ürününü ihraç etmek istediğin ülkede tanıtmaya yönelik yapacağın harcamaları karşılar.
Kimler Alabilir?
Adi şirket değilse.
Proje Desteği
Ekonomi Bakanlığı'nın kira desteğinden faydalanan bir birim yoksa tanıtım harcamalarının % 60'ı yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar destek.
Ekonomi Bakanlığı'nın kira desteğinden faydalanan bir birimi varsa destek oranı %60. İlaveten, sadece destekten faydalanan birimin bulunduğu ülke için yıllık 150.000 ABD Doları tanıtım desteği.
Birimin olmayan ülkelerin toplamı için 150.000 ABD Doları destek.
Türkiye Ticaret Merkezleri
Amaç
Türkiye Ticaret Merkez’inden ofis, depo, danışmanlık hizmeti sunulması ve masraflarının karşılanması.
Kimler Alabilir?
Adi şirket değilse.
Fason üretim yapılmıyorsa.
Proje Desteği
Türkiye Ticaret Merkezi’nde açılan birimlere ait kira bedelinin 4’te 3’ü karşılanır.
Yurt Dışında Şirket Satın Almam Desteklensin
Amaç
Yurt dışında satın alınmak istenilen şirketin değerinin doğru belirlenmesi için şirketin finansal ve hukuki durumu ile ilgili yaptırılacak ayrıntılı analiz harcamalarının karşılanmasını kapsar.
Proje Desteği
Şirket satın alırken yapılacak finansal ve hukuki danışmanlık hizmetleri için toplam harcamaların %60’ını, yılda 200 bin dolara kadar karşılanır.
Ofis-Mağaza-Depom Desteklensin
Amaç
Yurt dışındaki müşterilere ulaşmak için tutulan yerlerin kirasını ödemeyi amaçlar.
Kimler Alabilir?
Açılan birim içerisindeki ürünler Türkiye’de üretiliyorsa.
Proje Desteği
Kiralanılan yerin kirasının %50’si karşılanır.
Yeşil Pasaport İstiyorum
Amaç
İhracat yapan firmalarım son üç yılda her sene olmak şartı ile yıllık ortalama 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapılıyorsa yeşil pasaport verilesini amaçlar.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışındaki şirketler.
Sektörel Ticaret Heyeti ile Yapılacak Seyahat Harcamalarım Desteklensin
Amaç
Sektörel ticaret heyeti ile yapılacak seyahatlerin masraflarını kapsar.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışındaki şirketler.
Proje Desteği
Şirketten heyete katılan iki kişinin masrafının %50’sini karşılar.
Fuar Harcamalarım Desteklensin
Amaç
İhracat arttırmak amacı ile yurt dışında yapılacak fuar etkinliklerini kapsar.
Kimler Alabilir?
Adi şirket dışındaki şirketler.
Proje Desteği
Bakanlıkça belirlenen metrekare ücretinin içinde ulaşım ve nakliye ücretleri.
İş Seyahatlerim Desteklensin
Amaç
İhracat arttırmak amacı ile yurt dışına yapılacak iş seyahatlerini kapsar.
Kimler Alabilir?
İhracat odaklı görüşme gerçekleştirecek firmalar.
Proje Desteği
İki çalışan başına seyahat başına 5.000 ABD Doları.