TÜBİTAK Marmara Teknokent girişimcilere 360 metrekarelik kuluçka merkezimiz de, 9 metrekarelik kübik alanlar sunmaktadır.
Desteğe en çok ihtiyacı olan start-up firmalarımıza Marmara Teknokent olarak destek verilmektedir.
TÜBİTAK Marmara Teknokent girişimcilere 360 metrekarelik kuluçka merkezimiz de, 9 metrekarelik kübik alanlar sunmaktadır.
Desteğe en çok ihtiyacı olan start-up firmalarımıza Marmara Teknokent olarak destek verilmektedir.
Kuluçka Hizmetleri

Marmara Teknokent kuluçka merkezi, Koza’da firmalara maksimum 2 yıl ofis tahsisi yapılır. İlk yıl bedelsiz kiralanır. İkinci yıl kira bedelinin % 50’sini öder.

  • İhtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekânların oluşturulması.
  • İlk altı ay boyunca ortak alan giderleri ve diğer hizmetler (elektrik, su, yemek, servis, ısıtma, Internet, telefon, fotokopi ) ücretsiz olarak sunulması.
  • Ücretsiz sekretarya ve destek hizmetlerinden yararlanır.
  • Marka tescili ve patent başvuru bedeli yönetici şirket tarafından karşılanması.
  • Proje Yönetimi,Pazarlama ve Mentörlük desteklerı verilir.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Destekleri

Ulusal ve uluslararası AR-GE fonlarından yararlanma imkanı

Fikri sınai mülkiyet haklarının korunması

Vergisel ve mali teşviklerden faydalanma imkanı

Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurulması

AR-GE kültürü, inovasyon, proje yönetimi, proje geliştirme, hibe destekler ve krediler konularında yüksek deneyim, beceri, vizyon sahibi kadro.
Teknoloji Transfer Ofisi

Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü ve üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterir.

Fotoğraflar
Teknoloji Transfer Ofisi Firmanızın Tüm İhtiyaçları Tek Bir Noktada