62 Hektar
Alan Üzerine Kurulu
36 Hektar
Teknoloji Serbest Bölgesi
24 Hektar
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
3000
Araştırmacı

Marmara Teknolent, güçlü ve etkili bir girişimci potansiyeli oluşturularak desteklenen Ar- Ge çalışmalarının, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürün, yöntem ya da hizmetlere dönüştürüldüğü, seri üretimin yapıldığı, ürünlerin ihracata yönelik ticarileştirilerek uluslararası pazarda rekabet edebilecek uluslararası bir marka haline getirildiği teknoloji geliştirme bölgesidir.

1992 yılında TÜBİTAK Gebze yerleşkesi içerisinde, TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak kurulan Marmara teknokent, Türkiye’nin yasa ile kurulmuş ilk teknokentlerinden bir tanesidir.Toplam 62 hektar alan sahip Marmara Teknokent' in 25,73 hektarı "Teknoloji Geliştirme Bölgesi"(TEKGEB) olup, 36,27 hektarı Teknoloji Serbest Bölgesi" (TEKSEB) olarak yapılandırılmıştır.

Marmara teknokent olarak, Bilim ve teknoloji alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalar için uzman ortamlar sağlayarak, destek hizmetleri verilmektedir. Benzer düşüncelerde ve ortak hedeflerde olan firmaların eşleştirilmesi, kümelenme ve ağ kurma çabalarının artırılması teşvik edilmektedir. Global ortaklıklarla stratejik çalışarak Ar-Ge merkezli projelerin üretilmesi sağlanmaktadır.

Bölgede faaliyet gösteren sektörel kümelerin büyüme hedefli çıktıları, çok yönlü ve kapsayıcı aksiyonlarla yaygınlaştırılarak, kapsamı genişletilmektedir. Marmara Teknokent’te yürütülen çalışmaların, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde tanınması, kabul görmesi, Marmara Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların, yurt dışı pazarlarda etkin olma ve sektörel büyümelerine yardımcı olma başarısı, ülke kalkınmasına önemli bir katma değer oluşturmaktadır.

Tarihçe
TÜBİTAK Marmara Teknokent Misyon

Ortak yararı güçlendirmek için, yerli ve yabancı girişimcilere teknolojik ortam sunarak dünya teknoloji pazarında ivme yaratıp, rekabet koşullarında desteklemektir.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Vizyon

Gelişen Dünya’da yenilikçi ve girişimci çalışmalara yön vermek amacıyla sürdürülebilirlik bilgi ve teknolojiye dayalı gelişim ekosisteminde fırsatlar sunarak teknoloji merkezinde öncü teknopark olmak.

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT ISO 9001:2015 STANDARTI BELGESİNE SAHİPTİR.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Kalite Yönetim Sistemini, TS EN ISO 9001:2015 gereklerine göre kurmuş olup sürekli müşteri odaklılık ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde geliştirmektedir.

Kalite Politikamız


İlgili kanun, mevzuat, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen amaçlara uygun olarak yönetilmesini hedefleyen MARTEK;

• Tüm çalışanlarımızın, iç-dış paydaşlarımızın, ortaklarımızın, müştereklerimizin ortak hedeflere birlikte ilerlemesi için ekosistem içerisinde sinerji ve etkileşimi arttıracak uygun modelleri bir araya getirilmesini teşvik eden uygulamalar yapılmasını,

• Bölge içerisinde performans değerlendirme için verileri doğru sistemlerle belirlenerek izlenebilir, ölçülebilir ve analizi yapılarak sürekli iyileştirmenin girdi ve çıktıları sistematik olarak kontrol edilmesini,

• Tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızın sistem geliştirmesi ve iyileştirmesi için katılım sağlayacağı bir farkındalık yaratma politikasını da benimsemesini,

• Çevresel farkındalığı yüksek olan bir ekosistem içerisinde iş sağlığı ve güvenliği yasalarının tüm şartlarını yerine getirecek tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması yönünde gerekli kaynaklar titizlikle sağlanmasını,

• Tüm ilgili taraflarımızın beklentileri doğrultusunda yeni fikirlere açık bir yönetim anlayışı ile problemleri gerçekçi ve uygulanabilir çözmeler sunmak amacı ile üretim alanları, destek araçları, projeler ve süreçleri sürekli desteklemeyi,

• Marmara Teknokent yönetim ekibi olarak ilgili taraflarımızın, iş birlikçilerimizin, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini ve beklentilerini en üst seviyede karşılayacak hizmeti sunmayı,

• Kalite Yönetim Sistemi performanslarını sürekli iyileştirmek için kendi dinamiklerimiz ile teknoloji üretebilecek her türlü ortam ve kaynağı sağlamayı,

• Sunulan hizmetlerin üst düzeye ulaştırılması ve başarının arttırılması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirmeyi Kalite Politikamız olarak taahhüt ederiz.

Mehmet Ali OKUR
Genel Müdür
Nuray ŞİRİN
İdari ve Mali İşler Birim Yöneticisi
Deniz YAYLA
Teknoloji Transfer Ofisi Birim Yöneticisi
Recep AYSOY
İş Geliştirme ve Proje İzleme Birim Yöneticisi
Umut YAVUZ
Tekniş İşler Birim Yöneticisi
Sevda ALANSU
Kalite Koordinatörü
Bilal KAYA
Özel Kalem
Emre KAYACI
Teknoloji Transfer Uzmanı
Azra AFŞİN
Teknoloji Transfer Uzmanı
Fatıma Büşra ÖNDEŞ
Teknoloji Transfer Uzmanı
Sebahattin ATİLLA
İş Geliştirme ve Proje İzleme Uzmanı
Ergin MUŞ
İş Geliştirme ve Proje İzleme Uzmanı
Gülten İNÜR
İş Geliştirme ve Proje İzleme Uzmanı
Büşra DUYGU
İş Geliştirme ve Proje İzleme Uzmanı
Yusuf BAYRAK
Satın Alma Sorumlusu
Şennur DANACI
İdari İşler Uzmanı
Esra YÜCEDAĞ
Muhasebe Uzmanı
Burçin DURUKAL
İdari İşler Uzmanı
Resul BAYRAKTAR
Güvenlik Amiri
Emre TAŞÇI
İdari İşler Uzmanı
Neslihan GÜR
Mimar
Fatih BURGAZ
Bilgi İşlem Teknisyeni
Erkan TÜRKER
Haberleşme Teknisyeni
Mesut KARAAYTU
İnşaat Teknisyeni
Fethi YILMAZ
İklimlendirme Teknisyeni
Yunus BARIŞ
Elektrik Teknisyeni
Erdil AKBUĞA
Elektrik Teknisyeni
Abdurrahman TURAN
Mekanik Teknisyeni
Osman ARIK
İklimlendirme Teknisyeni