TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimci ve firmalara muhtelif destek ve avantajlarla ev sahipliği yapmaktadır.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimci ve firmalara muhtelif destek ve avantajlarla ev sahipliği yapmaktadır.
AR-GE ve Seri Üretimi Birlikte Minimum Maliyetlerde Gerçekleştirme İmkanı,
İleri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve AR-GE çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimci ve firmalara da ev sahipliği yaparak muhtelif destek ve avantajlardan faydalanmalarını mümkün kılmaktadır.


AR-GE’yi Teknolojik
Ürün Haline Getirme


Seri Üretimi Kolay İhraç Etme


Vergisel Avantajlardan
Maksimum Faydalanma İmkanı


Teknolojik Ürünü Seri Üretme
70 m2'den
başlayan
Ofisler
90 m2'den
başlayan
Ofisler
Labaratuar Alanına Sahip
108 m2'den
başlayan
Ofisler
Yeni Teknoloji Binaları
4 Blok ve bir fuaye alanından oluşmakta olup, Ofis alanları modüler yapıda olup, firmaların ihtiyaçlarına göre ofis alanı oluşturulmaktadır.
Daha Fazla
 • Tüm iç mekanlarda bölme duvarlar demontabl olup, laboratuvarlar 104,66/108,12 m2 ve/veya katları,ofisler 86,46/90,24 m2; 70,60 / 71,50 m2 ve/veya katları şeklinde kiralanabilmektedir.
 • Kat yükseklikleri; ofis alanlarında yükseklik: 2.7 m, bodrum kat laboratuvarlarında yükseklik: 6.5 m'dir.
 • Ofis taban alanları; 20 cm. yüksekliğinde linolyum döşeme kaplıdır.
 • Her ofis ve laboratuvar alanında normal su, sıcak su, gider tesisatları mevcuttur.
 • Merkezi olarak şartlandırılmış taze hava ile ısıtma ve soğutma sağlanabildiği gibi, lokal ısıtma ve soğutma sistemi de mevcuttur.
Şu ana kadar kiralanan
65.000 m2
Alan
Yatırım İçin Uygun
12.000 m2
Alan
Yatırımcı Firmalar İçin Açık Alan
Kendi AR-GE tesislerini inşa etmek isteyen yatırımcı firmalar için minimum 1000 m2 ve altyapısı hazır olarak tahsis edilmektedir.
Altyapı Özellikleri
 • İnşa edilecek yapılar için genel şartları belirleyen "Yapı İnşaat Esasları" uygulanmaktadır.
 • Telefon / telekomünikasyon altyapısı; Her ada parselinde 10 çift telefon hattı ve ada dağıtım panolarına kadar kablolama mevcuttur.
 • Ofis taban alanları; 20 cm. yüksekliğinde linolyum döşeme kaplıdır.
 • Her ada parselinde 1 su ve her 2 parselde 1 atık su şebekesi bulunmaktadır.
 • Yol aydınlatması, yaya yolları, yeşil alan ve meydanlardan oluşan yeşil ve modern bir çevre sunulmaktadır.
70 m2'den
başlayan
Ofisler
90 m2'den
başlayan
Ofisler
Labaratuar Alanına Sahip
108 m2'den
başlayan
Ofisler
Yeni Teknoloji Binaları
4 Blok ve bir fuaye alanından oluşmakta olup, Ofis alanları modüler yapıda olup, firmaların ihtiyaçlarına göre ofis alanı oluşturulmaktadır. Daha Fazla
 • Tüm iç mekanlarda bölme duvarlar demontabl olup, laboratuvarlar 104,66/108,12 m2 ve/veya katları,ofisler 86,46/90,24 m2; 70,60 / 71,50 m2 ve/veya katları şeklinde kiralanabilmektedir.
 • Kat yükseklikleri; ofis alanlarında yükseklik: 2.7 m, bodrum kat laboratuvarlarında yükseklik: 6.5 m'dir.
 • Ofis taban alanları; 20 cm. yüksekliğinde linolyum döşeme kaplıdır.
 • Her ofis ve laboratuvar alanında normal su, sıcak su, gider tesisatları mevcuttur.
 • Merkezi olarak şartlandırılmış taze hava ile ısıtma ve soğutma sağlanabildiği gibi, lokal ısıtma ve soğutma sistemi de mevcuttur.
Şu ana kadar kiralanan
65.000 m2
Alan
Yatırım için uygun
12.000 m2
Alan
Yatırımcı Firmalar için Açık Alan
Kendi AR-GE tesislerini inşa etmek isteyen yatırımcı firmalar için minimum 1000 m2 ve altyapısı hazır olarak tahsis edilmektedir. Altyapı Özellikleri
 • İnşa edilecek yapılar için genel şartları belirleyen "Yapı İnşaat Esasları" uygulanmaktadır.
 • Telefon / telekomünikasyon altyapısı; Her ada parselinde 10 çift telefon hattı ve ada dağıtım panolarına kadar kablolama mevcuttur.
 • Ofis taban alanları; 20 cm. yüksekliğinde linolyum döşeme kaplıdır.
 • Her ada parselinde 1 su ve her 2 parselde 1 atık su şebekesi bulunmaktadır.
 • Yol aydınlatması, yaya yolları, yeşil alan ve meydanlardan oluşan yeşil ve modern bir çevre sunulmaktadır.
Neden TÜBİTAK Marmara Teknokent TEKSEB
TEKSEB Avantajları


Vergisel Avantajlar

KDV Muafiyeti

Kabul kredili ithalatlarda uygulanan %3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge içinde uygulanmaz.

%100 Kurumlar Vergisi İstisnası

Serbest Bölgede üretim yapan firmalar, Türkiye’de dönem sonunda ödemekle mükellef oldukları Kurumlar Vergisi’nden istisna edilirler.

%100 Gelir Vergisi İstisnası

Gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerde gerçekleştirdikleri üretim faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazanç ve iratlar Gelir Vergisi’ne tabi değildir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Serbest Bölgelere giren mallar gümrük vergisinden muaftır

KKDF Muafiyeti

Kabul kredili ithalatlarda uygulanan %3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge içinde uygulanmaz.

Ucuz Enerji Kullanımı

Serbest Bölgelerde elektrik ve yakıt KDV’den muaf olduğu için, ucuz enerji kullanımı mümkündür.

Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Ticaret Kolaylığı İmkânı

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler.

Muhtasar Ödemesi Muafiyeti

Üretiminin %85’ini ihraç eden kullanıcılar personel için gelir vergisi ödenmediğinden %25-40 oranında ucuz işçilik sağlanır.

Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.

Zaman Kısıtlaması Bulunmaması

Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez.

AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı

Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

Eşitlik Prensibi

Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

Kar Transferi İmkânı

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi olmaksızın yurtdışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

Firmalar, TEKSEB'de araştırma ve geliştirme ve/veya AR-GE'ye dayalı faaliyetlerde bulunabilir ve "AR-GE ve AR-GE'ye dayalı üretim Faaliyet Ruhsat Belgesi" alarak,faaliyetlerinin içeriğine göre maksimum 45 yıla kadar faaliyet gösterebilir.
Uygun Maliyetle Arazi Kiralama
Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yatırım Yapma
Binayı 45 Yıl Boyunca Kullanma İmkanı
Fotoğraflar
TEKSEB
Firmanızın Dünyaya Açılan Kapısı
TEKSEB'te Yer Almanın
Fayda Maliyet Analizi
Vergi İstisnaları
Karşılaştırması
Muafiyet
Hesaplama