Bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar doğrultusunda girişimcilerin ve girişimci adaylarının yeni bilgi ve teknolojileri üretme, tasarlama, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Marmara Teknokent bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Bilişim Atölyesinde bugün ilk etkinliğimiz olan Visual Studio; Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi Bilişim Bölümü öğrencileri ile tamamlandı.