preloader

Mevzuat

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yasarı

Yayınlanma Tarihi: 26 Haziran 2001 Salı

5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yayınlanma Tarihi: 12 Mart 2008 Çarşamba

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

Yayınlanma Tarihi: 15 Haziran 1985 Cumartesi

6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Yayınlanma Tarihi: 23 Şubat 2011 Çarşamba