preloader

Kalite Politikamız

İlgili kanun, mevzuat, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen amaçlara uygun olarak yönetilmesini hedefleyen Marmara Teknokent;

 

  • Tüm çalışanlarımızın, iç-dış paydaşlarımızın, ortaklarımızın, müştereklerimizin ortak hedeflere birlikte ilerlemesi için ekosistem içerisinde sinerji ve etkileşimi arttıracak uygun modelleri bir araya getirilmesini teşvik eden uygulamalar yapılmasını,
  • Bölge içerisinde performans değerlendirme için verileri doğru sistemlerle belirlenerek izlenebilir, ölçülebilir ve analizi yapılarak sürekli iyileştirmenin girdi ve çıktıları sistematik olarak kontrol edilmesini,
  • Tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızın sistem geliştirmesi ve iyileştirmesi için katılım sağlayacağı bir farkındalık yaratma politikasını da benimsemesini,
  • Çevresel farkındalığı yüksek olan bir ekosistem içerisinde iş sağlığı ve güvenliği yasalarının tüm şartlarını yerine getirecek tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması yönünde gerekli kaynaklar titizlikle sağlanmasını,
  • Tüm ilgili taraflarımızın beklentileri doğrultusunda yeni fikirlere açık bir yönetim anlayışı ile problemleri gerçekçi ve uygulanabilir çözmeler sunmak amacı ile üretim alanları, destek araçları, projeler ve süreçleri sürekli desteklemeyi,
  • Marmara Teknokent yönetim ekibi olarak ilgili taraflarımızın, iş birlikçilerimizin, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini ve beklentilerini en üst seviyede karşılayacak hizmeti sunmayı,
  • Kalite Yönetim Sistemi performanslarını sürekli iyileştirmek için kendi dinamiklerimiz ile teknoloji üretebilecek her türlü ortam ve kaynağı sağlamayı,
  • Sunulan hizmetlerin üst düzeye ulaştırılması ve başarının arttırılması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirmeyi Kalite Politikamız olarak taahhüt ederiz.