preloader

Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB)

İleri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve

AR-GE çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimci ve firmalara da ev sahipliği yaparak muhtelif destek ve avantajlardan faydalanmalarını mümkün kılmaktadır.

Firmalar, TEKSEB'de araştırma ve geliştirme ve/veya AR-GE'ye dayalı faaliyetlerde bulunabilir ve "AR-GE ve AR-GE'ye dayalı üretim Faaliyet Ruhsat Belgesi" alarak,faaliyetlerinin içeriğine göre maksimum 45 yıla kadar faaliyet gösterebilir.

AR-GE’yi Teknolojik Ürün Haline Getirme

Seri Üretimi
Kolay İhraç Etme

Vergisel Avantajlardan Maksimum Faydalanma İmkanı

Teknolojik Ürünü
Seri Üretme

AR-GE ve Seri Üretimi Birlikte Minimum Maliyetlerde Gerçekleştirme İmkanı

TEKSEB'te farklı özelliklere sahip, çeşitli ölçekte modern ofis alanları mevcuttur.

  • Tüm iç mekanlarda bölme duvarlar demontabl olup, laboratuvarlar 104,66/108,12 m2 ve/veya katları,ofisler 86,46/90,24 m2; 70,60 / 71,50 m2 ve/veya katları şeklinde kiralanabilmektedir.
  • Kat yükseklikleri; ofis alanlarında yükseklik: 2.7 m, bodrum kat laboratuvarlarında yükseklik: 6.5 m'dir.
  • Ofis taban alanları; 20 cm. yüksekliğinde linolyum döşeme kaplıdır.
  • Her ofis ve laboratuvar alanında normal su, sıcak su, gider tesisatları mevcuttur.
  • Merkezi olarak şartlandırılmış taze hava ile ısıtma ve soğutma sağlanabildiği gibi, lokal ısıtma ve soğutma sistemi de mevcuttur.

70 m²'den
Başlayan Ofisler

108 m²'den
Başlayan Labaratuar Alanına Sahip Ofisler

65000 m²
Şuana Kadar Kiralanan Alan

12000 m²
Yatırıma Uygun Alan

Kendi AR-GE tesislerini inşa etmek isteyen yatırımcı firmalar için minimum 1000 m2 ve altyapısı hazır arazi olarak tahsis edilmektedir.

  • İnşa edilecek yapılar için genel şartları belirleyen "Yapı İnşaat Esasları" uygulanmaktadır.
  • Ofis taban alanları; 20 cm. yüksekliğinde linolyum döşeme kaplıdır.
  • Her ada parselinde 1 su ve her 2 parselde 1 atık su şebekesi bulunmaktadır.
  • Yol aydınlatması, yaya yolları, yeşil alan ve meydanlardan oluşan yeşil ve modern bir çevre sunulmaktadır.

Neden Marmara Teknokent TEKSEB?

TEKSEB Firmalarına Vergisel Avantajlar

KDV Muafiyeti

Kabul kredili ithalatlarda uygulanan %3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge içinde uygulanmaz.

%100 Kurumlar Vergisi İstisnası

Serbest Bölgede üretim yapan firmalar, Türkiye’de dönem sonunda ödemekle mükellef oldukları Kurumlar Vergisi’nden istisna edilirler.

%100 Gelir Vergisi İstisnası

Gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerde gerçekleştirdikleri üretim faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazanç ve iratlar Gelir Vergisi’ne tabi değildir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Serbest Bölgelere giren mallar gümrük vergisinden muaftır.

KKDF Muafiyeti

Kabul kredili ithalatlarda uygulanan %3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge içinde uygulanmaz.

Ucuz Enerji Kullanımı

Serbest Bölgelerde elektrik ve yakıt KDV’den muaf olduğu için, ucuz enerji kullanımı mümkündür.

Muhtasar Ödemesi Muafiyeti

Üretiminin %85’ini ihraç eden kullanıcılar personel için gelir vergisi ödenmediğinden %25-40 oranında ucuz işçilik sağlanır.

Gerçekçi Bir Enslasyon Muhasebesi İmkanı

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.

Zaman Kısıtlaması Bulunmaması

Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkanı

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Ticaret Kolaylığı İmkanı

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler.

Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkanı

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez.

Kar Transferi İmkanı

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi olmaksızın yurtdışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

Gerekli Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkanı

Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

Eşitlik Prensibi

Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

TEKSEB'DEN GÖRÜNTÜLER