preloader

Sıkça Sorulan Sorular

Teknokent Nedir?

Teknokent, ticari amaçlı bilimsel veya endüstriyel araştırma yapılan binalardan oluşan bölgelere verilen isimdir. Teknokentler; teknolojik gelişimi hızlandırdıkları, ihracatı arttıracak katma değerli ürün geliştirilmesine katkı sağlamaları, istihdam oluşturmaları, girişimcilik ve yenilik odaklı faaliyetleri nedeniyle devlet veya yerel idareler tarafından teşvik edilirler.
 

Marmara Teknokent'e Kimler Başvurabilir?

4691 ve 3218 sayılı kanunda da özellikleri belirtilen Ar-Ge faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

Teknoloji Serbest Bölgesi

TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimci ve firmalara muhtelif destek ve avantajlarla ev sahipliği yapmaktadır.

Teknoloji Serbest Bölgesi avantajları nelerdir?

KDV Muafiyeti, %100 Kurumlar Vergisi İstisnası, %100 Gelir Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KKDF Muafiyeti, Ucuz Enerji Kullanımı

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Avantajları Nelerdir?

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti, Yazılım Geliştirenler İçin KDV Muafiyeti, Personel Ücretleri Vergi Muafiyeti, SGK Primi İşveren Hissesinde %50 İndirim, Gümrük Vergisi İstisnası

Teknoloji transferi sürecinde başarılı olmak için en önemli stratejiler nelerdir?

Başarılı bir teknoloji transferi için, açık iletişim, güvenilirlik, etkili proje yönetimi, iyi belirlenmiş hedefler, düzenli değerlendirmeler ve iş birliği kültürünü teşvik etmek önemlidir. Bu stratejiler, transferin verimli ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlar.

Teknoloji transferi ve AR-GE projelerine yönelik destek almak için nasıl başvuruda bulunabilirim?

Destek almak için ilgili destek kurumlarının ve teknokentlerin resmi web sitesini inceleyerek başvuru süreçleri ve koşulları hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, tto@marmarateknokent.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Bir firma, teknoloji transferi için uygun bir modeli nasıl seçebilir?

Teknoloji transferi modelini seçerken, organizasyonun ihtiyaçları, stratejik hedefleri ve iş birliği yapılacak firma ile uyumlu faktörleri dikkate almalısınız. Lisanslama, ortak girişimler veya doğrudan satış gibi modeller arasında seçim yapılabilir. Detaylı değerlendirme için teknoloji transfer ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Teknoloji transferi nedir ve bir organizasyon için neden önemlidir?

Teknoloji transferi, bir organizasyonun geliştirdiği teknolojik bilgi, patent veya know-how'unbaşka bir organizasyona devri veya lisanslanması sürecidir. Bu, inovasyonu hızlandırır, rekabet avantajı sağlar ve yeni pazarlara erişimi kolaylaştırır.