Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Teknoparkı ve İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) ile iş geliştirme ve iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi. Verimli geçen toplantıda ileriye dönük birlikte gerçekleştirilebilecek projelerin çerçevesi belirlenip, atılacak sonraki adımlar planlanmıştır.

Türkiye Ar-Ge ekosisteminin gelişmesi için “Üniversite-Teknopark” iş birliklerini çok önemsiyoruz, Marmara Üniversitesi, Teknopark ve İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.