Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kilit Personel Eğitimi, Marmara Teknokent koordinasyonunda Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark, Zonguldak Teknopark, Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark ve Gebze Teknik Ünivesitesi Teknoloji Transfer Ofisi katılımı ile gerçekleştirildi. 35 kilit personelin katıldığı eğitim sürecinde Ar-Ge Portal, Ar-Ge Portal teşvikleri, muhasebe, satın alma esasları, insan kaynakları, teknik, yatırım, yapı esasları, kurumsal iletişim, medya yönetimi, görünürlük stratejileri, girişimcilik, hızlandırıcı eğitimler, ön kuluçka ve kuluçka, yönetim ve işleyiş süreçleri, Teknoloji transferi, ticarileştirme, fikri sınai mülki haklar, kamu üniversite, sanayi iş birliği, proje, eğitim ve organizasyon, stratejik planlama, network yönetimi  konularında B2B odaklı bilgi beceri ve deneyim paylaşımları yapıldı. 

 

Başlangıç noktası olan bu eğitim faaliyeti  daha sonra daha fazla Teknopark yönetimi ve çalışanları ile birlikte sürdürülebilir bir yapı haline getirilmesi planlanmaktadır.